Alfabetisk emneliste

Pædagogisk metodeværksted

 

 

 

kontakt:

 

telefon: 25 13 68 13

mail: didde@thume.dk

cand.pæd.pæd. Didde Jensen

Færgestræde 43, 5960 Marstal

 

 

praktisk anvendeligt, pædagogisk beskrevet, teoretisk funderet

efter devisen: mere af dèt, der dur, frem for mindre af dèt, der ikke dur

Pædagogisk metodeværksted er lukket pr. 31. marts 2014.

Hjemmesiden vil indtil videre være frit tilgængelig for alle interesserede

 

 

 

De enkelte emner præsenteres som konkrete refleksionsideer og redskaber, der opfordrer til kritisk diskussion og -brug.

 

 

 

Ideen er at lægge 'substansen' i forskellige emner og temaer ud til fri afbenyttelse for travle pædagoger og andre med brug for et 'hurtigt overblik'.

Det er intentionen at komme til at forstå bedre, tydeligere og mindre ensidigt.

 

 

 

Litteratur af væsentlig betydning for metodeværkstedets emneliste findes under hovedmenuen Litteraturliste baggrund.